Jūrmala pirmā ievieš norēķinus par atkritumiem pēc svara

13.02.2018

No 1. marta Jūrmalas pilsētā tiks ieviesta jauna pieeja sadzīves atkritumu apsaimniekošanā - maksa par sadzīves atkritumiem tiks aprēķināta atbilstoši to svaram, nevis apjomam kubikmetros.

Šobrīd visā Latvijā sadzīves atkritumu maksa tiek noteikta, balstoties uz atkritumu apjomu kubikmetros, savukārt atkritumu apsaimniekotāji, nododot atkritumus apglabāšanas laukumos, norēķinās atbilstoši svaram.
Jūrmala būs pirmā pilsēta Latvijā, kur atkritumu konteineri pirms savākšanas tiks svērti, un jūrmalnieki - gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes - arī norēķināsies par izvesto atkritumu svaru, nevis tilpumu.
Šāda pieeja mudinās sabiedrību aktīvāk šķirot atkritumus.

Jūrmalā visā pilsētā ir pieejami vairāk nekā 130 atkritumu šķirošanas punkti, kuros bez maksas var atbrīvoties no papīra, plastmasas un stikla atkritumiem, - šķirotie atkritumi tiek nogādāti otrreizējai pārstrādei. Pludmales sezonā sešās vietās izvietoti konteineri dalītajiem atkritumiem - plastmasai un stiklam, tā ka iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus un atbrīvoties no tiem bez maksas, tikai jāmaina sava attieksme, ikdienas rīcība.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai  ir iegādātas sešas jaunas specializētas automašīnas - atkritumu vedējus, kas ir aprīkoti ar svaru sistēmu konteineru svēršanai. Kopš pērnā gada rudens visi konteineri Jūrmalas pilsētā ir aprīkoti ar elektronisku identifikācijas iekārtu jeb čipu. Tajā ir iestrādāts individuāls, konkrētam līgumam piesaistīts, kods. Konteiners pirms iztukšošanas un pēc tās tiek automātiski nosvērts. Datus par savu konteineru svaru klienti varēs redzēt rēķinā.
Svēršanas rezultāti būs pieejami arī atkritumu izvešanas brīdī - specializēto automašīnu vadītāji tos varēs redzēt planšetē.
Atkritumu vedēju automašīnas tiks pārbaudītas un nodotas apkopei vienu reizi mēnesī, savukārt svaru ikdienas darbība tiks pārbaudīta katras darba dienas sākumā.


Facebook Draugiem Twitter Instagram