Pasaules savvaļas sugu diena Rīgā un Latvijā

27.02.2017

Dabas aizsardzības pārvalde, atzīmējot Pasaules savvaļas sugu dienu, aicina ikvienu interesentu no 1.-4.martam uz informatīvi izzinošiem pasākumiem Rīgā, Svētciemā, Rēzeknē un Ventspils novadā.  

Pasaules savvaļas sugu diena tradicionāli tiek atzīmēta 3.martā, un  ir pasaulē svarīgākais ikgadējais pasākums, kas veltīts apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām. Šīs iniciatīvas pamatā ir mērķis veicināt sabiedrībā izpratni par izmirstošajām un apdraudētajām sugām, kā arī par nepieciešamību šīs sugas saglabāt un aizsargāt, nodrošinot nozīmīgus ieguvumus gan dabai, gan cilvēkiem. 

Trešdien 1.martā plkst.18:00 ikviens interesents ir gaidīts Svētciema bibliotēkā (Salacgrīvas novadā, Svētciemā, Dārza ielā 26) uz Zaļo pēcpusdienu, kurā DAP pārstāvji sagatavojuši informatīvu lekciju “Mūsu rīcība, lai saglabātu savvaļas dzīvnieku sugu daudzveidību”. Tās ietvaros paredzēta prezentācija par apdraudētajām dzīvnieku sugām gan Latvijā, gan pasaulē, kā arī par Vašingtonas konvenciju. Būs iespējama arī aizsargājamo sugu eksponātu apskate.

Ceturtdiena 2.martā plkst. 18:00 aicinām uz atklāto lekciju “No suvenīriem līdz bruņotiem konfliktiem jeb īsumā par apdraudēto savvaļas sugu nelegālo tirdzniecību” Latvijas Nacionālā bibliotēkā AsiaRes lasītavā, M stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Tās laikā DAP speciālisti sniegs atbildes, kā savvaļas sugu tirdzniecība ietekmē sociālekonomiskos apstākļus globālā mērogā, kāpēc savvaļas sugu nelegālās tirdzniecības apkarošana ir iekļauta starp ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem, kādus suvenīrus nevajadzētu iegādāties eksotiskajās valstīs, kā arī uz citiem jautājumiem par aizsargājamām un apdraudētajām sugām. 

Piektdien 3.martā plkst.13:00 interesenti gaidīti uz informatīvo nodarbību par tirdzniecību ar savvaļas augu un dzīvnieku sugām Rēzeknes pilsētas tūrisma informācijas centrā Krasta ielā 31, Rēzeknē. Savukārt no 14:00 ikvienam interesentam atvērts būs DAP Latgales administrācijas birojs Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, kurā varēs aplūkot CITES konvencijā iekļauto apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu ekspozīciju.   

Sestdien 4.martā plkst. 11:00 DAP aicina izglītoties dabā, piedaloties izzinošā pārgājienā “Vilkam kājas nosalušas?” kopā ar DAP speciālistiem. Pārgājiens apmēram 4,5 km garumā vedīs pa dabas lieguma “Ances purvi un meži” vietām, kur var izbaudīt simtgadīga meža šalkas un nojaust pelēko vilku klātbūtni. Tikšanās vieta paredzēta Puteru dambja galā (koordinātes x 392433, y 6385964) Ances pagasta Ventspils novadā. Tikšanās vietu ērtāk sasniegt, braucot no Sīkraga – Jaunmuižas (V1372) ceļa puses, kas ved cauri Dundagas novadam.
Pelēkais vilks ir viena no savvaļas sugām, kuru aizsargā CITES konvencija (The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ko 1973.gada 3.martā apstiprināja 80 pasaules valstu pārstāvji.  Joprojām CITES ir viens no plašākajiem un dalībvalstu skaita ziņā lielākajiem starptautiskajiem līgumiem dabas aizsardzības jomā, un tās mērķis ir nodrošināt, ka starptautiskā tirdzniecība ar savvaļas augu un dzīvnieku sugām neapdraud to pastāvēšanu dabā. Tikai pateicoties CITES daudzu dzīvnieku sugu, piemēram, ziloņu vai degunradžu, populācijas mūsdienās nav izmirušas.


Facebook Draugiem Twitter Instagram