Uzņēmēji var saņemt naudu par darbinieku apmācību

9.05.2017.

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus apmācīt uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, piedaloties pasākumā "Apmācība pie darba devēja", 
 bezdarbnieka praktiskā apmācība ilgst sešus mēnešus - darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai.
 
Pieteikumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējiem savā NVA filiālē jāiesniedz līdz 23.maijam.

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas.
 
Pasākumā "Apmācība pie darba devēja" NVA plāno iesaistīt 224 bezdarbniekus.


Facebook Draugiem Twitter Instagram