Aicina uz talku Lubāna ezerā

4.02.2019.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu un dabas draugu piektdien, 8. februārī piedalīties talkā dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, lai palīdzētu uzlabot ūdensputnu ligzdošanas apstākļus uz īpaši izveidotajām salām.

Turpinot iniciatīvu "Daru labu dabai", talkā plānots no krūmiem atbrīvot Lubāna mitrāja Īdeņas dīķos mākslīgi veidotās salas, tā radot labvēlīgākus ligzdošanas apstākļus ūdensputniem.
Kopumā vairāk nekā simts mākslīgās salas Lubāna mitrājā izveidotas 2006. gadā LIFE-Daba projekta ietvaros, lai uzlabotu ūdensputnu un bridējputnu ligzdošanas iespējas dīķos.

Pieteikšanās talkai un plašāka informācija, zvanot Dagnim Vasiļevskim pa tālruni 26112686.
Tikšanās talkai – plkst. 10.00 pie Īdeņas tilta pār Rēzeknes upi, nokļūšana: https://ej.uz/Lubana_talka/.
Darbošanās notiks mitrājā, tādēļ nepieciešams vilkt laika un darba apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Pēc labā darba paredzētas kopīgas pusdienas dabā un stāsts par mitrājiem.

Dabas liegums "Lubāna mitrājs" izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību.
Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai.

Lubāns un tā apkārtnes dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī viena no piecām labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām, tajā skaitā mazajam ērglim, jūras ērglim, mazajam gulbim, ziemeļu gulbim, griezei, ķikutam.
Šajā vietā sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo.


Facebook Draugiem Twitter Instagram