Muzeju nakts Vidzemē

11.05.2015

Vidzemes muzeji Muzeju naktī 16.maijā rīkos pasākums, kas veltīti Rainim un Aspazijai, kā arī aicinās uz izstādēm, koncertiem un dažādām atrakcijām, liecina Muzeju nakts mājaslapā apkopotā informācija.

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs rīko pasākumu "Esat viens un būsit stipri!". Tā laikā atklās piemiņas plāksni muzeja dibinātājam un ilggadējam Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšniekam Osvaldam Bērziņam, notiks runas konkurss ar Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumiem, kā ari zīmējumu konkurss.

Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja "Kalna ziedi" pasākumā "Spēlēju, dancoju visu cauru nakti" rādīs animācijas filmu "Zelta zirgs", notiks orientēšanās sacensības muzejā un citas atrakcijas.

Alūksnes muzejā pasākumā "Aiz mums stāv zvaigznes, ko Tu man padarīsi?" notiks aktivitātes muzeja izstāžu ietvaros, ka arī prezentācijas par 2014.gada arheoloģiskajiem izrakumiem.

Andreja Upīša memoriālajā mājā ar dārzu Skrīveros iecerēts pasākums "Mazā, sirmā kumeliņā", kurā paredzēts brauciens zirgu pajūgos pa Andreja Upīša romāna "Zaļā zeme" darbības vietām Skrīveros, kā arī literāri muzikāls ceļojums Raiņa un Aspazijas dzejas pasaulē.

Āraišu arheoloģiskais muzejparks aicina uz pasākumu "No teiku salas ziedonis / Ar baltu gulbi atbraucis", kurā atklās braila raksta stendu un viduslaiku pils maketu, plānotas dažādas radošās aktivitātes, skanēs dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem.

Drabešu muižas amatu mājā plānots pasākums "Ikdienā arī ir zelts, Tikai atroci!", kura ietvaros notiks arī nakts koncerts Āraišu evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Bārdu dzimtas memoriālajā muzejā "Rumbiņi", Katvaru pagastā, Limbažu novadā, iecerēta "Romantiķu tikšanās mēnessgaismā", kuras laikā atklās ekspresizstādi "Aspazijas un Raiņa darbi muzeja "Rumbiņi" krājumā", Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumi pie kamīna.

Birzgales muzejā "Rūķi" pasākumā "Tā zilā ilgu puķe" notiks koncerts un izstāde.

Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeli", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pasākumā "Rainis un Aspazija "Meņģeļos"" būs iespējams apmeklēt iepriekš nepieejamās muzeja telpas.

Cēsu vēstures un mākslas muzejā pasākumā "Tālas noskaņas zilā vakarā" plānots ceļojums laikā Cēsu muzeja 90 gadu jubilejas gadā, kura īpašie viesi ir dzejnieki Rainis un Aspazija, kā arī plānots muzikāls vēstījums "Raiņa ceļojumi" ar komponista Jēkaba Nīmaņa piedalīšanos., mēmā videofilma, izstādes, kostīmu skate un citi pasākumi, kas plānoti arī Jaunajā pilī, Cēsu Sv. Jāņa baznīcā un citviet pilsētā.

Raunas novadā, Drustu novadpētniecības muzejā, pasākumā "Aspazijas un Raiņa dzejas pasaule" paredzēts koncerts, mākslinieka Kaspara Podnieka gaismas projekcijas "Raiņa un Aspazijas vakara stāsti".

Gulbenes novadā, Druvienas vecajā skolā-muzejā pasākumā "Otrā dzimtene" notiks mācību stunda "Raiņa un Aspazijas laiks Kastaņolā".

Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā "Kalāči", Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pasākumā "Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka" iecerēta fotosesija ar Raini un Aspaziju, kā arī viņu jaunības dienu dzejas lasījumi.

Ķegumā novadā esošajā Enerģētikas muzejā paredzēts pasākums "Saule. Pērkons. Daugava", kurā gaidāmi muzikāli priekšnesumi un dažādi pārsteigumi.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs plāno pasākumu "Tu mani vēl nepazīsti. Atnāc vismaz vienreiz! Tavs Rainis"  Vecgulbenes muižas klētī un Gulbenes novada valsts ģimnāzijā.

Alūksnes novadā, Jaunlaicenes muižas muzejā notiks pasākums "Sapņu pilis, vēju zirgi", kurā rotaļāsies ar Raiņa dzejoli "Zināt gribētājs".

Gaujienas pagastā, Apes novadā, Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā "Anniņas" pasākumā "Spodrināt vajga!" rādīas filmu par Vītola daiļradi un skanēs viņa dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem.

Annas pagastā, Alūksnes novadā, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā pasākumā "Pastāvēs, kas pārvērtīsies" atklās izstādi "Koka pārvērtības" un notiks ekskursija muzeja teritorijā izveidotajā dabas takā "Koki stāsta".
Pasākumā "Agra gaita, vēla rieta - Vidū ziedu svētkiem vieta" Kokneses viduslaiku pilsdrupās muzicēs grupa "Zāle", notiks orientēšanās pārgājiens un zaļumballe.

Limbažu muzejā pasākumā "Nāc man līdz, es zinu, malu laimīgu" atklās izstādes "Saulainais stūrītis" un "Uz pilsmuižu pēc piena", kā arī spēlēs teātri.

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā darbosies " Raiņa un Aspazijas pasta kaste", notiks koncerts, radošās darbnīcas un citas aktivitātes.

Mores kauju muzejā, Mores pagastā, Siguldas novadā, pasākumā "Pastāvēs kas pārvērtīsies" plānotas dažādas atrakcijas un jaunas ekspozīcijas atklāšana.

Naukšēnu cilvēkmuzejā plānots pasākums "Kopā ar Raini un Aspaziju".

Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, Padomju slepenajā bunkurā dažādos izpildījumos atskaņos dziesmu "Lauztās priedes", būs Raiņa un Aspazijas atmiņu istaba.

Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, Profesora Aleksandra Bieziņa muzejā Jaundilmaņi" pasākumā "Zem vakara zvaigznēm" būs Aspazijas dzejas lasījumi.

Raunas novada muzejā ekspress miniizstādes "Bijis Raunā" apskate, orientēšanās, Ingas Karpičas akustiskais koncerts.

Raiskuma pagastmājā lasīs Aspazijas vēstules Rainim un Lauras Dumberes vēstules Aspazijai.

Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā "Braki" plānots literāri muzikāls sarīkojums "Blaumanis ielūdz Raini un Aspaziju".

Salacgrīvas muzejā plānots pasākums "Tālas noskaņas...", tējas vakars ar Raini un Aspaziju.

Madonas novadā, Sarakņu pagastā, Sarkaņu bibliotēkā, notiks pasākums "Radi savu Sidraba šķidrautu".

Staiceles lībiešu muzejā "Pivālind" notiks interaktīva viktorīna – spēle "Rainim un Aspazijai -150".

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas muzejā "Drāmas nodarbība - Raiņa un Aspazijas tēli dzīvo šodien".

Tēlnieka Voldemāra Jēkabsona memoriālajā mājā-muzejā, Bebru pagastā, Kokneses novadā, pasākumā "Tālās noskaņas zilā vakarā" plānotas radōsās darbnīcas un amatieru teātris.

Ungurmuižā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, skanēs latviešu komponistu mūzika ar Raiņa un Aspazijas vārdiem, kā arī abu dižo dzejnieku sarakstes fragmenti un dzeja.

Valkas novadpētniecības muzejā pasākumā "Nakts un pārvērtības..." plānota skolēnu zīmējumu izstāde, orientēšanās konkurss, koncerts fotogrāfiju prezentācija.

Valmieras muzejā pasākumā "Es mīlu tevi tā..." plānota radošā darbnīca, mākslas izstāde, ekskursija pa Raiņa ielu "Rainis Valmierā", koncerts.

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre" rīko pasākumu "Dzirdēt, redzēt, dziedāt, zīmēt Raini un Aspaziju".

Antona Austriņa piemiņas muzejā "Kaikaši", Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgas pagastā, notiks pasākums "Sauja saules".

Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā "Kalna Kaibēni" plānots pasākums "Uzmanību, ciemos Rainis!".

Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā "Jāņaskola", Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgā, plānots pasākums "Mēness starus stīgo", kurā skanēs dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem.

Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgas pagastā, Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā "Saulrieti" pasākumā "Sēj dzirkstis zemē iz dziesmu pūra…" būs
Raiņa dāvana Kārlim Skalbem, kas eksponēta tikai Muzeju naktī.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā "Vēveri", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, gaidāma māla trauku darbnīca pie lielās uguns un kopīgās maizes cepšana un mielošanās.


Facebook Draugiem Twitter Instagram