No 13. līdz 17. martam vairāk nekā 150 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā, šogad īpaši veltot uzmanību bērnu interešu aizstāvībai.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad.
 
Advokatūras dienu mērķis ir iedrošināt cilvēkus spert pirmo soli sāpīgu jautājumu risināšanā, jo nereti pat vienkāršas lietas iedzīvotāji ar atrunām “nav steidzami” un “pašlaik nav naudas” mēdz atlikt, līdz tās pārtop nopietnās problēmās. Bezmaksas konsultācija palīdz iezīmēt turpmāko rīcības ceļu, ko pērn vien izmantoja teju trīs tūkstoši. Arī šogad Advokatūras dienas norisināsies visā Latvijā, un es, piemēram, pateicoties pašvaldības iniciatīvai, ar vēl trīs zvērinātajiem advokātiem konsultācijas sniegsim Ķekavā un Baložos, stāsta zvērināta advokāte Dana Rone.
 
Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs vairāk nekā 150 zvērināti advokāti un viņu palīgi. Iedzīvotāji var vērsties ne tikai ģimenes un bērnu tiesību, bet arī mantojumu, parādsaistību, nekustamo īpašumu, darba tiesisko attiecību, administratīvo tiesību, krimināltiesību un citos jautājumos, atbilstoši advokāta specializācijas jomai. 
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 1.martā, sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1.marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu.
 
VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk.
 
Gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
 
ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016.gadā pārsniedza 4000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 
Savukārt, fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.
 
Atgādinām, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
 
VID aicina arī tās fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, izmantojot EDS, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, informācija no izglītības iestādēm par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
 
Ikviens var pieslēgties un lietot EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
 
Gada ienākumu deklarāciju gan elektroniski, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau 75 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Aicinām sekot līdzi un apmeklēt arī VID bezmaksas seminārus visā Latvijā par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu un citiem VID e-pakalpojumiem. Aktuālā informācija par VID bezmaksas semināriem pieejama VID mājaslapā sadaļā “Aktualitātes/Jaunumi”.
 
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

28. februāris pasaulē tiek atzīmēts kā Reto slimību diena.

Ņemot vērā Eiropas Savienības statistiku, Latvijā varētu būt ap 137 890 reto slimību pacientu.

Tā kā šogad plānots izveidot Reto slimību centru, kuru organizēs Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, visi reto slimību pacienti tiek aicināti atsaukties, rakstot uz e-pastu: retasslimibas@bkus.lv.

Šobrīd Latvijā ir reģistrētas tikai 580 reto slimību diagnozes (Slimību profilakses un kontroles centra dati), lai gan kopumā pasaulē reto slimību skaits sasniedzis 8000.

"Ja mums izdotos uzskaitīt gan reto slimību pacientus, gan reģistrēt Latvijā vēl nereģistrētās, bet sastopamās retās slimības, mēs spētu attīstīt reto slimību diagnostiku, piemērot atbilstošu ārstēšanu un uzlabot pacientu dzīves kvalitāti," skaidro Bērnu slimnīcas Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadītāja Ieva Mālniece, piebilstot, ka bez pacientu datiem nav iespējams plānot nepieciešamo ārstniecības un aprūpes budžetu, kā arī citus resursus.

Bērnu slimnīca aicina pacientus, kuriem diagnosticēta reta saslimšana, vērsties pie sava ģimenes ārsta un lūgt viņu aizpildīt veidlapu, kuru var atrast BKUS mājaslapā.

Atzīmējot Starptautisko Reto slimību dienu, Bērnu slimnīcas speciālisti trīs nedēļu garumā atbildēs uz vecāku iesūtītajiem jautājumiem, kas saistīti ar reto slimību diagnostikas, ārstniecības un aprūpes iespējām Latvijā. Jautājumus var sūtīt uz adresi retasslimibas@bkus.lv.

Retās slimības ir dzīvību apdraudošas vai hroniski novājinošas progresējošas slimības, kurām raksturīga zema izplatība un augsta komplicētības pakāpe.
Retās slimības pirmie simptomi var parādīties jebkurā cilvēka dzīves posmā no dzimšanas līdz sirmam vecumam.
Aptuveni 75 procenti no tām skar bērnus, no kuriem aptuveni 30 procentu mirst, nesasniedzot piecu gadu vecumu.
65 procenti no retajām saslimšanām ir raksturojamas kā ļoti smagas, hroniskas, savukārt 80 procenti reto slimību ir ģenētiskas izcelsmes.
Pārējas retās slimības (ap 20 procentiem) ir reti sastopami ļaundabīgo audzēju veidi, autoimūnās slimības, iedzimtas malformācijas, bakteriālas un vīrusu etioloģijas infekcijas slimības. Daudzas retās slimības nav dzīvībai bīstamas un cilvēks jūtas vesels.
Pasaulē atšķiras viedokļi par to, kas ir reta slimība. Tāpēc katra valsts un valstu savienība izstrādā savu stratēģiju reto slimību jomā.
Latvijai tuvojas liela un apaļa jubileja 100 gadi.
Tas ir cilvēka dzīvei reti sasniedzams vecums.
Kokam tā var būt tikai jaunība vai pusmūžs. Ozols ir ilgmūžīgs koks, kas rotāja nu jau aizgājušos pieclatniekus, tautai tas ir spēka, izturības un ilgmūžības simbols.

No senajiem ozolu mežiem Latvijā ir palicis visai maz.

Akcijas "Simtozolumezi" organizētāji  aicina iesaistīties skolu audzēkņus, jauniešus, pedagogus, vecākus, veidojot ozolu stādījumus mežos, pilsētās, pie mājām, sabiedriskos apstādījumos – visur, kur tas ir nozīmīgi katram no mums un visiem kopā.
Akcija ir iecerēta kā vairāku gadu pasākums, aicinot katram iestādīt vismaz 100 ozolus.

Akcijas mājas lapa simtozolumezi.lv ir vieta, kur pieteikties akcijai, atrast sev līdzīgi domājošos, pastāstīt par to citiem, tai skaitā, ”facebook”, “draugiem” domubiedru grupās.

Tas neprasa daudz – savākt 100 zīles, iestādīt dārzā vai mājās – kastītē, sagaidīt, kad 1. gadā tie sadīgst, iestādīt zemē 2.–3. gadā uz Latvijas 100 gadi.

Dabas aizsardzības pārvalde, atzīmējot Pasaules savvaļas sugu dienu, aicina ikvienu interesentu no 1.-4.martam uz informatīvi izzinošiem pasākumiem Rīgā, Svētciemā, Rēzeknē un Ventspils novadā.  

Pasaules savvaļas sugu diena tradicionāli tiek atzīmēta 3.martā, un  ir pasaulē svarīgākais ikgadējais pasākums, kas veltīts apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām. Šīs iniciatīvas pamatā ir mērķis veicināt sabiedrībā izpratni par izmirstošajām un apdraudētajām sugām, kā arī par nepieciešamību šīs sugas saglabāt un aizsargāt, nodrošinot nozīmīgus ieguvumus gan dabai, gan cilvēkiem. 

Trešdien 1.martā plkst.18:00 ikviens interesents ir gaidīts Svētciema bibliotēkā (Salacgrīvas novadā, Svētciemā, Dārza ielā 26) uz Zaļo pēcpusdienu, kurā DAP pārstāvji sagatavojuši informatīvu lekciju “Mūsu rīcība, lai saglabātu savvaļas dzīvnieku sugu daudzveidību”. Tās ietvaros paredzēta prezentācija par apdraudētajām dzīvnieku sugām gan Latvijā, gan pasaulē, kā arī par Vašingtonas konvenciju. Būs iespējama arī aizsargājamo sugu eksponātu apskate.

Ceturtdiena 2.martā plkst. 18:00 aicinām uz atklāto lekciju “No suvenīriem līdz bruņotiem konfliktiem jeb īsumā par apdraudēto savvaļas sugu nelegālo tirdzniecību” Latvijas Nacionālā bibliotēkā AsiaRes lasītavā, M stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Tās laikā DAP speciālisti sniegs atbildes, kā savvaļas sugu tirdzniecība ietekmē sociālekonomiskos apstākļus globālā mērogā, kāpēc savvaļas sugu nelegālās tirdzniecības apkarošana ir iekļauta starp ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem, kādus suvenīrus nevajadzētu iegādāties eksotiskajās valstīs, kā arī uz citiem jautājumiem par aizsargājamām un apdraudētajām sugām. 

Piektdien 3.martā plkst.13:00 interesenti gaidīti uz informatīvo nodarbību par tirdzniecību ar savvaļas augu un dzīvnieku sugām Rēzeknes pilsētas tūrisma informācijas centrā Krasta ielā 31, Rēzeknē. Savukārt no 14:00 ikvienam interesentam atvērts būs DAP Latgales administrācijas birojs Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, kurā varēs aplūkot CITES konvencijā iekļauto apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu ekspozīciju.   

Sestdien 4.martā plkst. 11:00 DAP aicina izglītoties dabā, piedaloties izzinošā pārgājienā “Vilkam kājas nosalušas?” kopā ar DAP speciālistiem. Pārgājiens apmēram 4,5 km garumā vedīs pa dabas lieguma “Ances purvi un meži” vietām, kur var izbaudīt simtgadīga meža šalkas un nojaust pelēko vilku klātbūtni. Tikšanās vieta paredzēta Puteru dambja galā (koordinātes x 392433, y 6385964) Ances pagasta Ventspils novadā. Tikšanās vietu ērtāk sasniegt, braucot no Sīkraga – Jaunmuižas (V1372) ceļa puses, kas ved cauri Dundagas novadam.
Pelēkais vilks ir viena no savvaļas sugām, kuru aizsargā CITES konvencija (The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ko 1973.gada 3.martā apstiprināja 80 pasaules valstu pārstāvji.  Joprojām CITES ir viens no plašākajiem un dalībvalstu skaita ziņā lielākajiem starptautiskajiem līgumiem dabas aizsardzības jomā, un tās mērķis ir nodrošināt, ka starptautiskā tirdzniecība ar savvaļas augu un dzīvnieku sugām neapdraud to pastāvēšanu dabā. Tikai pateicoties CITES daudzu dzīvnieku sugu, piemēram, ziloņu vai degunradžu, populācijas mūsdienās nav izmirušas.
No šodienas līdz 2.aprīlim jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem var pieteikties un kandidēt uz vietām Jauniešu Saeimā.

Lai kļūtu par Jauniešu Saeimas deputātu, jaunieši aicināti piedalīties virtuālajās vēlēšanās, kas norisināsies vēlēšanu platformā "www.jauniesusaeima.lv".
7.Jauniešu Saeimā piedalīsies 100 jaunieši, par kuru idejām būs saņemts lielākais balsu skaits.

Tāda vecuma robeža noteikta, jo Satversmes nosaka, ka no 21 gada vecuma jau iespējams kļūt par deputātu. 

21.aprīlī jaunieši pulcēsies Saeimas namā, lai klātienē iepazītu likumdevēja darbu un no parlamenta tribīnes uzrunātu vienaudžus par sabiedrībā aktuālām tēmām - šogad pasākuma uzmanības centrā ir izglītība. 


Vairāk par projektu stāsta Saeimas sabiedrisko attiecību biroja pārstāve Ieva Šķendere:

“Jauniešiem ir iespēja paust un aizstāvēt savas idejas, tuvāk iepazīst deputāta ikdienu un caur paša pieredzi izprast, kā strādā likumdevējs – šajā gadījumā pārstāvēt jauniešu intereses, aizstāvēt tās no tribīnes un pārliecināt citus, lai ideja tiktu iekļauta Jauniešu Saeimas deklarāciju projektos. Jaunieši atzīst, ka būt par Jauniešu Saeimas deputātiem ir liels gods, jo viņi tāpat kā parlaments tiek ievēlēti no sabiedrības. ”
 Ievēlēto deputātu iesniegtās idejas tiek apkopotas deklarāciju projektos, kuras jaunieši izskata Jauniešu Saeimas dienā, kad viņiem vēl ir iespēja sniegt priekšlikumus deklarāciju pilnveidei. Kad ir noslēdzies pasākums un deklarācijas ir pieņemtas, tās tiek nodotas atbildīgajām Saeimas komisijām un frakcijām, lai visi deputāti varētu ar tām iepazīties, izvērtēt iespēju šīs idejas aktualizēt Saeimas komisiju darbā.

“Ideju īstenošana ir atkarīga no jauniešiem. Ir Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pirms vai pēc dalības pasākumā dibina nevalstiskās organizācijas (NVO), piedalās parlamenta komisiju sēdēs, tādā veidā vecinot ideju īstenošanu. Piemēram, iepriekšējos gados jaunieši iesniedza idejas par patriotiskās audzināšanas veicināšanu skolās, veselīgu uzturu, veselības aprūpes sistēmu un tās pieejamību, jauniešu iesaisti Latvijas un Eiropas Savienības  attiecību veicināšanā.”
 
“Prieks, ka jaunieši, kuri piedalās Jauniešu Saeimā ir aktīvi. Ir tādi, kuri jau kļuvuši par deputātu palīgiem. Tāpat viņi darbojas gan NVO, gan medijos, runā par politiskiem jautājumiem. Prieks redzēt to, ka projekts arī palīdzējis jauniešiem kļūt aktīvākiem, runāt par savām idejām, to, kas viņiem aktuāls, kā ari darboties sabiedrības interesēs, ” stāsta Šķendere.


Veselības ministrija (VM) ar vienreizēju un ikmēneša papildu maksājumu palīdzību cer piesaistīt mediķus darbam ārpus Rīgas.

VM norāda, ka svarīgs faktors ir veselības aprūpes speciālistu novecošanās Latvijā, jo īpaši ģimenes ārstu vidū. 
Šī problēma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. 

Latvijā 28,5% ārstu ir pirmspensijas un pensijas vecumā, turpretī ārsti līdz 40 gadu vecumam ir tikai 18,8%, līdz ar to nav iespējama vienmērīga un kvalitatīva paaudžu maiņa veselības aprūpē un bez visaptverošas un aktīvas jaunu speciālistu piesaistīšanas programmas tuvākajā laikā iespējama situācijas tālāka pasliktināšanās.

Vienreizējās kompensācijas, kā arī ikmēneša kompensācijas plānots izmaksāt ārstniecības personām, kas strādās ģimenes ārstu praksēs un stacionārajās iestādēs ārpus Rīgas. 

Vienreizējā kompensācija plānota piecu mēnešalgu apmērā, kā arī paredzēta papildu kompensācija vienas mēnešalgas apmērā par katru ģimenes locekli, šādi nodrošinot, ka darbu reģionos izvēlas arī cilvēki ar ģimenēm.

Savukārt ikmēneša kompensāciju 200 eiro apmērā uzturēšanās izmaksu segšanai plānots izmaksāt pirmajā gadā. Otrā gada pirmajos sešos mēnešos plānots maksāt 70% no minētajiem 200 eiro, bet atlikušajā pusgadā - 30% no 200 eiro.
Pēdējo gadu laikā pakāpeniski samazinās bezdarbnieku skaits, pērn kopumā bez darba bija 9,9% Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15-64 gadiem. Turklāt darba tirgū arvien vairāk atgriežas arī ilgstošie bezdarbnieki, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. 

Proti, kopš 2010.gada, kad Latvijā tika reģistrēti vairāk nekā 92 tūkstoši ilgstošo bezdarbnieku, to skaits ir sarucis teju par 60% - pērn sasniedzot nepilnus 40 tūkstošus.

Jāpiebilst, ka labāk darba tirgus izmaiņām spējušas pielāgoties sievietes. Viņu skaits ilgstošo bezdarbnieku rindās vienmēr ir bijis mazāks par vīriešu skaitu. Diemžēl tas nereti noticis uz pašu sieviešu pašreizējās un nākotnes materiālās labklājības rēķina. Viņas gatavas strādāt gan mazāk prestižos darbos, gan par zemāku atalgojumu.
Sievietes daudz vairāk samierinās ar pieticīgu atalgojumu, tāpēc tām arī vieglāk bija atrast jaunu darba vietu pēckrīzes laikā, kad daudzi uzņēmēji nav gatavi maksāt agrāko atalgojumu.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati 2014.gadā, līdz 285 eiro mēnesī saņēma 23,3% sieviešu un tikai 14,5% vīriešu. 
Savukārt atalgojumu no 700-1400 eiro mēnesī saņēma 17,2% vīriešu un tikai 9,6% sieviešu.

Būvniecībā, kur darbu atrod daudzi vīrieši, ir vērojams arī būtisks ēnu ekonomikas īpatsvars – pat 40%.
Tas liecina, ka praktiski vīriešu īpatsvars, kas saņem augstu atalgojumu, ir daudz lielāks, nekā to uzrāda oficiālā statistika.

Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm, jau šogad pieprasījums pēc būvniecībā strādājošajiem strauji palielināsies, jo pieaugs Eiropas Savienības fondu naudas pieejamība. 
Leģendārā “Nokia 3310” ir atgriezusies – aizvadītajās brīvdienās izziņota un izrādīta  šī modeļa šī  gada versija.

“Nokia 3310” klajā tika laista  2000. gadā, un kopš tā laika pārdoti 126 miljoni šo telefonu.
Jau ilgāku laiku klīda runas, ka leģenda atgriezīsies tirgū, un tagad beidzot tas ir noticis.

Arī jaunajam “3310” modelim būs podziņas, spēle “Čūska”, kā arī mūsdienīgas iezīmes – krāsains ekrāns,  divu megapikseļu kamera ar zibspuldzi, Bluetooth, austiņu ports, microSD atmiņas kartes iespējas.
Vizuāli jaunais “3310” telefons atgādina savu leģendāro priekšteci, taču telefons nebūs  gluži “1:1:  kopija – tas ir nedaudz mazāks, plānāks un vieglāks.

Telefona cena paredzēta 49 eiro. Latvijā telefons pārdošanā varētu nonākt  jau vasaras sākumā. 
Ikviens interesents ir aicināts pieteikt savu dalību konkursā "Ceļojuma experts", kurā iecerēts apkopot ērtākās un ceļošanā noderīgākās mobilās lietotnes, lai par tām informētu arī citus ceļotgribētājus.

Dalībniekus aicina dalīties ar izmantoto ceļošanas lietotņu aprakstu, kā arī savos ceļojumos pieredzēto.
Konkursā var piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma ar interesi par jaunākajām tehnoloģijām, kas var būt papildināta ar ceļošanas pieredzi, un vēlmi tajā dalīties.
Lai pieteiktu savu dalību, nepieciešams sagatavot iecienītāko mobilo lietotņu aprakstu, uzsverot to unikalitāti un funkcijas ar pamatojumu, kādēļ izvēlēti konkrētie produkti.

Darbu jāsagatavo brīvā formā, tā var būt prezentācija, video utt. 

Sagatavotais apraksts, saite ir jāsūta uz e-pastu travel@squalio.lv, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu un mobilā tālruņa numuru.
Rezultāti tiks publiskoti 9. martā.
Pērn , 1.septembrī spēkā stājās likums, kas paredz daļēju atbrīvošanu no naudas soda, ja vainīgais savu vainu atzīst un sodu samaksā 15 dienu laikā, visbiežāk  soda atlaidi piemēro maznozīmīgiem pārkāpumiem.

Sešu mēnešu laikā teju septiņi tūkstoši pārkāpēju ir saņēmuši daļēju atbrīvošanu no uzliktā naudas soda.
Visbiežāk 50% atlaidi sodam piemēro Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienests un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, savukārt daudzas citas iestādes atlaides sodiem piemērojušas daudz retāk.

Tieslietu ministrija nākotnē atlaides paredzēs, iespējams, arī fotoradaru un nepareizi novietotu auto sodiem.

Jaunās kārtības iemesls ir tas, ka Tieslietu ministrija vēlas, lai soda izpilde notiktu pēc iespējas ātrāk un, lai taupītu resursus, kas tiek tērēti pārsūdzībās. 
Gadā vidēji tiek noformēti ap 600 000 administratīvo protokolu, un līdzšinējā administratīvo sodu sistēma ir bijusi neefektīva, jo apmaksāti tiek tikai ap 40% no visiem uzliktajiem sodiem, un arī tāpēc tika ierosinātas šīs izmaiņas.

Kārtība paredz, ka personu varētu daļēji var  atbrīvot no naudas soda samaksas -  ja administratīvā pārkāpuma lietā nav  cietušo, nav apstākļu, kas pastiprina likuma pārkāpēja atbildību, lietā nebūs piemērota garantijas nauda, par izdarīto pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana, kā arī persona pēdējā gada laikā jau nav   daļēji atbrīvota no naudas soda samaksas. 

Ja pārkāpējs 15 dienu laikā nebūs samaksājis naudas sodu 50% apmērā, uzliktais naudas sods būs jāmaksā pilnā apmērā. 
„Satiec savu meistaru!” pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Pasākums “Satiec savu meistaru!”, kas visā Latvijā notiks jau vienpadsmito reizi, kļuvis par gaidītu notikumu un guvis lielu atsaucību no meistaru un apmeklētāju puses. Pasākums jau tradicionāli norisināsies vienlaikus ar projektu „Eiropas amatu prasmju dienas” – no 31.marta līdz 2.aprīlim. 

Pasākuma norises formas ir dažādas – dalībnieki tiek aicināti rīkot meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus, koncertus vai dančus un kopīgu muzicēšanu, u.c.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs apkopojis un izvērtējis akcijas "Satiec savu meistaru! 2017" pieteikumus. No 170 saņemtajiem pieteikumiem dalībai pasākumā apstiprināti 167.

Šeit var iepazīties ar meistaru sarakstu, pie kuriem doties iemācīties ko jaunu vai papildināt esošās zināšanas.
Valsts valodas centrs aicina pieteikties  sabiedriskos palīgus.

Valsts valodas centra sabiedriskā palīga darbs ir aizraujošs un interesants, bet pretendentu apmācības – saistošas. To apliecina fakts, ka Valsts valodas centrā kopš 2015. gada decembra darbojas jau 27 sabiedriskie palīgi. Kaut gan brīvprātīgo darbs Latvijā nav īpaši populārs, Valsts valodas centra palīgi pierāda pretējo.

 Sabiedrisko palīgu institūts izveidots ne tikai Valsts valodas centra atbalstam, bet nodrošinot palīdzību ikvienam sabiedrības loceklim gadījumos, kad ir šaubas par latviešu valodas pareizu lietojumu. 

Sabiedrisko palīgu funkcijās ietilpst privātpersonu konsultēšana par valsts valodas lietojumu publiskajā informācijā, kā arī preču marķējumā un lietošanas instrukcijās.
Palīgi ir snieguši konsultācijas gan par pareizrakstības jautājumiem, gan valsts valodas lietojumu publiskajā informācijā.
Savukārt Ventspils Augstskola sadarbībā ar vienu no sabiedriskajiem palīgiem ir veikusi pētījumu par valsts valodas izmantošanu preču marķējumā un lietošanas instrukcijās.

Iecerēts, ka tuvāko gadu laikā katrā novadā un pilsētā darbosies sabiedriskais palīgs, pie kura varētu vērsties un lūgt palīdzību valsts valodas pareizā lietošanā.

Par Valsts Valodas centra sabiedrisko palīgu  var iesniegt pieteikumus  nepārtraukti, bet tos vērtē divas reizes kalendārajā gadā. 

 Ar konkursa nolikumu un līdzdarbības līgumu var iepazīties Valsts valodas centra mājaslapā. 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) no 24. februāra, atsāks maksāt medniekiem par katru nomedīto meža cūku mātīti.

Mērķis ir samazināt meža cūku populāciju Latvijā un tādējādi ierobežot Āfrikas cūku mēra izplatību.

Lai saņemtu atlīdzību – 50 eiro, medniekam līdz ar aizpildītiem dokumentiem PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pierādījumi, ka nomedītais dzīvnieks ir sievišķā dzimuma īpatnis.

Pierādījumus par nomedītajām meža cūku mātītēm pieņems līdz šī gada 5. decembrim vai līdz brīdim, kad programmā paredzētais finanšu apjoms tiks iztērēts.
Izmaksas tiek segtas no Āfrikas cūku mēra apkarošanas programmas, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopumā šim mērķim paredzēti 875 000 eiro.

Tāpat PVD aicina ikvienu, kurš mežā, grāvmalē vai kur citur pamana nobeigušos meža cūku, ziņot par to savai pašvaldībai, kas nodrošinās tās savākšanu.
Āfrikas cūku mēris ir bīstama, neārstējama dzīvnieku infekcijas slimība, kas apdraud gan meža, gan mājas cūkas.

Pagājušajā gadā nomedītas 13 000 meža cūku sivēnmāšu, un par tām iztērēti kopumā 900 000 eiro.
Pēc Valsts meža dienesta datiem, mežos mīt aptuveni 35 000 cūku. Tas ir mazāk nekā iepriekšējos gados.
Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" svinīgajā ceremonijā nākamnedēļ, 28.februārī, Dailes teātrī balvu pasniegšanu pavadīs populāru Latvijas mūziķu un ārzemju viesu priekšnesumi.

Akadēmiskās mūzikas nozari ceremonijā pārstāvēs Valsts akadēmiskais koris "Latvija".
Diriģenta Māra Sirmā vadībā koris izpildīs tādas dziesmas kā "Lielais vaicājums" un "Rozes gars". Pie klavierēm būs dziesmu autors komponists Raimonds Pauls.

Ar vienu no saviem pirmajiem hitiem uz "Zelta mikrofona" skatuves kāps grupa "Pienvedēja piedzīvojumi", savukārt Intars Busulis izpildīs dziesmu ar Kārļa Vērdiņa vārdiem "Debesis" no sava topošā albuma.
Dziedātāja Dona izpildījumā varēs dzirdēt hitu "Tepat", savukārt "Mesa" izpildīs singlu "Mieram tuvu" no sava albuma "Mesa".

Uz Dailes teātra skatuves, izpildot kompozīciju "Sons of Levi", kāps ārzemju mūziķi kopā ar Latvijas saksofonistu Denisu Paškevicu.

Tāpat ceremonijā uzstāsies grupa "Dagamba", Aminata, Linda Leen un "ElektroFolk", kā arī tādi jauni vārdi mūzikā kā "Audience Killers" un "Nando".

Šogad apmeklēt ceremoniju pieteikušies arī mūzikas industrijas pārstāvji no tādām vadošajām ierakstu kompānijām kā "Universal" un "Warner", kā arī festivālu rīkotāji no Polijas un Eirovīzijas fināla producents no Ukrainas.

Pasākuma vadītāja vārdu "Zelta mikrofona" ceremonijas organizatori paziņos tikai ceremonijas dienā.
Gatavojoties vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) informē svarīgāko.

5. marts

Pašvaldību vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlētājam ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir viņa reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai pašvaldībā, kurā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Ņemot vērā, ka deviņdesmitā diena pirms pašvaldību vēlēšanām ir 5. marts, tad vēlētāji, kuru faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir atšķirīgās pašvaldībās, bet, kuri vēlēšanās gribētu balsot pašvaldībā, kur aizrit viņu ikdiena, vēl līdz 5. martam var deklarēt savu faktisko dzīvesvietu.
CVK veiktās vēlētāju aptaujas dati liecina, ka savā deklarētajā dzīvesvieta nedzīvoja aptuveni piektā daļa jeb 20% aptaujāto vēlētāju, un 38% gadījumu šo vēlētāju faktiskā un deklarētā dzīvesvieta atradās dažādās pašvaldībās.
Par to, kā deklarēt dzīvesvietu, var uzzināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv.

20.-25. marts

No 20. līdz 25. martam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sagatavos un vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietu nosūtīs vēstuli ar informāciju par vēlētāja iecirkni 3. jūnija vēlēšanās. Šo informāciju varēs noskaidrot arī internetā PMLP mājaslapā vai pa tālruni.
Sākotnēji katrs vēlētājs tiks iekļauts tā iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas domes ieskatā atbilst viņa deklarētajai dzīvesvietai. Savukārt pieteikties balsot pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums, būs iespējams līdz 16. maijam. Jāatceras, ka katram vēlētājam vēlēšanās ir viena balss, tāpēc balsot vairākās pašvaldībās nav iespējams.

14.-24. aprīlis

No 14. līdz 24. aprīlim 119 pašvaldībās notiks deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana. Kandidātu saraksti pašvaldību vēlēšanām jāiesniedz pašvaldību vēlēšanu komisijās to noteiktajā darba laikā.
Kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt reģistrētas partijas un partiju apvienības, kā arī vairākas partijas, apvienību nereģistrējot. Novados, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, kandidātu sarakstus drīkst iesniegt arī vēlētāju apvienības. Tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un ES pilsoņiem no 18 gadu vecuma, ja viņi ir iekļauti Latvijas vēlētāju reģistrā.
Kandidātu saraksti, ziņas par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmas tiks publicētas CVK un pašvaldību mājaslapās. Savukārt no 29. maija līdz vēlēšanu dienai ar kandidātu sarakstiem varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

24. aprīlis

24. aprīlis ir diena, līdz kurai pašvaldību vēlēšanu komisijām jāizveido vēlēšanu iecirkņu komisijas savā pašvaldībā. Pieteikumu iesniegšanas termiņu vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātiem nosaka pašvaldību vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji, un šī informācija izliekama pašvaldību informācijas sniegšanas vietās un pašvaldību mājaslapās.
Par iecirkņa komisijas locekļiem var pieteikt vēlētājus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, kuri nav deputāti, deputātu kandidāti, kandidātu saraksta iesniedzēji vai citu vēlēšanu komisiju locekļi. Savukārt tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir partijām, partiju apvienībām, vēlētāju grupām un pašvaldību vēlēšanu komisiju locekļiem.

16. maijs

16.maijs ir pēdējā diena, kad vēlētāji var mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu iecirkni. Pašvaldību vēlēšanās iecirkni iespējams mainīt uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās vai uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Iecirkņa maiņu būs iespējams pieteikt, sākot ar 25.martu, tiešsaistē PMLP mājaslapā, izmantojot e-pakalpojumu, vai arī klātienē jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā.

29. maijs – 3. jūnijs

Vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot iecirknī. Iespēju balsot atrašanās vietā var izmantot vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

31. maijs – 2. jūnijs

Dažas stundas dienā vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš. Katram vēlētājam jābalso savā vēlēšanu iecirknī. Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība.

3. jūnijs

Pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00. Katram vēlētājam jābalso savā vēlēšanu iecirknī. Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība.
Valsts policija izmeklējusi vairākus gadījumus, saistītus ar kādu izaicinājumu spēli internetā, kas vedot uz pašnāvību, bet nav konstatējusi noziedzīgu nodarījumu, tomēr Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija par radušos situāciju bažījas, raksta portāls lsm.

Februāra sākumā divi pusaudži, iespējams, mēģinājuši izdarīt pašnāvību. Pastāvēja aizdomas, ka šie jaunieši aizrāvušies ar kādu izaicinājumu spēli internetā, kuras noteikumi ir ļoti nežēlīgi un ved uz pašnāvību.

Valsts policija saņēmusi signālus par aizdomīgo spēli, tos pārbaudījusi, taču secināts, ka noziedzīga nodarījuma neesot, stāsta policijas Prevencijas nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics, kurš stāsta, ka šobrīd izskatās, ka tie ir vienkārši pusaudži, kuri  ar muļķīgiem jokiem atdarina kādu līdzīgu spēli, kas, iespējams, nākusi no Krievijas. 

Policija pārbaudījusi, vai uzdevumus jauniešiem nediktē kāda trešā persona, taču tas, pārbaudot sarakstes, netika konstatēts.
Sarakstē piedalās tikai pusaudži, tāpēc arī pašlaik publiskajā telpā neseko Valsts policijas brīdinājumi uzmanīties.

Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska saka, ka satraucošākais ir tas, ka bērni šajā sarakstē cits citu mudina veikt destruktīvas darbības un tās jāpierāda ar fotogrāfijām.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Dace Āķe stāsta, ka inspekcijā ar zināmu regularitāti saņemot zvanus, saistītus tieši ar šo izaicinājumu spēli.
Īpašam riskam esot pakļauti pusaudži vecumā no 10 līdz 13 gadiem.
Inspekcija saņēmusi zvanus ne tikai no Rīgas, bet arī no reģioniem, kur pedagogi ir satraukti par situāciju, un tādēļ Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija savā mājaslapā publicējusi ieteikumus izglītības iestādēm un arī aicinājumu vecākiem saistībā ar šīm kustībām sociālajos tīklos.
 
Inspekcija iesaka gan pedagogiem, gan vecākiem aizdomu gadījumā uzreiz informēt policiju.

Vēl pastiprināti jāpievērš uzmanība tam, vai nav mainījusies bērna uzvedība un paradumi, piemēram, šai spēlei raksturīgs, ka bērns kļūst mazāk runīgs, slēpj sagraizītās rokas vai ceļas ļoti agri no rīta, lai saņemtu spēles nākamās norādes.

Valsts policija, lai gan tagad neapstiprina versiju par apzinātām, organizētām darbībām ar mērķi iebiedēt un manipulēt, sola izskatīt visus gadījumus, par kuriem tai ziņos.  

Arī "Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centrs saņēmis desmitiem satrauktu vecāku un norūpējušos pedagogu zvanu un e-pasta vēstuļu saistībā ar suicidālo sociālo tīklu spēli, kas liecina, ka šī spēle Latvijā strauji izplatījusies.
Kā skaidroja centra pārstāvji, spēle ir sociālos medijos izplatījusies pusaudžu un jauniešu mudināšana veikt dažādas destruktīvas darbības ar savu ķermeni un dalīties ar fotogrāfijām un video, kuros šī rīcība tiek atspoguļota. Pašlaik aktivitātes izplatība ir īpaši strauja – jauniešu vidū esot "stilīgi un varonīgi" nenobīties un spēt sagriezt sev rokas vai citā veidā nodarīt sev sāpes.

Ņemot vērā, ka spēle ir ienākusi Latvijā no Krievijas, tad galvenokārt ekstrēmais saturs ir pieejams krieviski runājošo jauniešu vidū. Tāpat arī patlaban Latvijā neesot pierādījumu, ka spēli vadītu un bērniem uzdevumus dotu kāda pieaugušo organizētās noziedzības grupa. Tā vairāk ir pašu jauniešu savstarpēja informācijas apmaiņa ar ekstrēmu un vardarbīgu fotogrāfiju un video izplatīšanu, norāda centra pārstāvji.

Drošāka interneta centrs arī aicina vecākus un pedagogus sekot līdzi dažiem padomiem, kas palīdzēs ierobežot spēles izplatību. Pirmkārt, pamanot, ka klasē, ģimenē vai paziņu bērnu vidū tiek runāts par spēli  "Zilais valis", internetā tiek meklēta informācija, izmantojot atslēgas vārdus gan latviešu, gan krievu valodā, kas saistīti ar "zilo vali", "esmu spēlē" vai "piecel mani 4.20", ir jābrīdina pusaudži un jaunieši, ka saturs, ko viņi atradīs, būs nepatīkams, un iesaistīšanās var būt dzīvībai bīstama.

Tāpat svarīgi aicināt bērnus nemeklēt ar šo saistīto informāciju un neizplatīt to tālāk caur sociālajiem tīkliem un ziņojumapmaiņas programmām.
Bērniem jāsaprot, ka katra ķēdes vēstule un ziņu pārsūtīšana citiem arvien paplašina to bērnu loku, kas saskaras ar vardarbīgu un uz destruktīvām darbībām vērstu saturu.

Treškārt, pamanot, ka bērnam ir grieztas rokas, skrāpējumi ar asu priekšmetu uz ķermeņa, zilumi, ka viņš runā par kāpšanu augstās celtnēs u.tml., noteikti ir jāiesaistās, jāziņo ģimenei, jāiesaista skolas psihologs, jāuzdod jautājumi bērnam vai jaunietim, lai noskaidrotu, kāpēc tas tiek tā darīts.

Centra pārstāvji arī aicina ziņot par aizdomīgu saturu, kontiem un grupām sociālo tīklu administrācijai, izmantojot pogu "Report".
Alternatīva ir ziņot "drossinternets.lv", sūtot e-pastu uz e-pasta adresi "zinojumi@drossinternets.lv".

Tāpat bērniem un viņu vecākiem ir pieejama psihologa palīdzība, zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai pa tālruni 116111.
Saistībā ar meteorologu prognozēm ceturtdien, 23.februārī autovadītāji sabiedrisko transportu Rīgā varēs izmantot bez maksas.

Šajā laikā par braukšanai sabiedriskajā transportā derīgu dokumentu tiek uzskatīta vieglā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.
Tā saucamā automašīnas tehniskā pase kā braukšanai derīgs dokuments jāuzrāda tikai kontroles laikā, tā nav jārāda transportlīdzekļa vadītājam.

Bezmaksas braukšana neattiecas uz mikroautobusu pārvadājumiem.

Šo iespēju var izmantot jebkura pilngadīga persona, autovadītāja apliecībai nav obligāti jābūt līdzi.

Reģistrācijas apliecība apstiprinās, ka konkrētais transportlīdzeklis tajā brīdī neatrodas satiksmē, kas ir pašvaldības mērķis.
Minētos braukšanas atvieglojumus pašvaldība ievieš, lai mazinātu satiksmes intensitāti stipras snigšanas laikā vai pēc tās, tādējādi atvieglojot ielu uzturēšanas tehnikas darbu.
Labdarības akcija "LAIMES EŅĢEĻI" pasludina dāvanu vākšanas uzsākšanu Rīgas pansionāta SAC "Liepa" 100 omītēm.
Uzdāvināsim viņām kopā pavasari viņu sirdīs un dvēselē. Un pats galvenais-mūsu rūpes!

Sociālajā medijā facebook ievietotā informācija vēsta:

Šķiet, tik vienkāršs vārds "OMĪTE", bet cik tajā ir iekļauts... Tas ir saules stariņš un plācenīšu kaudze ar visgaršīgāko zapti. Tā ir smalka uzmanība, rūpes un maigums. Tās ir mīļas, omulīgās, slitas rokas. Tas ir acis, kuras izstaro labestību. Omīte... Lielākai daļai cilvēku tās ir vissiltākās atmiņas no bērnības.
Tuvojas marts. Pavisam drīz gaiss piepildīsies ar sniegpulkstenīšu un pavasara aromātiem.

Labdarības akcija "LAIMES EŅĢEĻI" pasludina dāvanu vākšanas uzsākšanu Rīgas pansionāta SAC "Liepa" 100 omītēm. Uzdāvināsim viņām kopā pavasari viņu sirdīs un dvēselē. Un pats galvenais-mūsu rūpes!

Kas nepieciešams?
Jūs varat nodot kaut ko no zemāk minēta vienā no dāvanu savākšanas punktiem: 
●roku krēmi;
●sejas krēmi;
●šampūni;
●lūpukrāsas;
●dvieļi;
●naudas maciņi;
●briļļu futlāri;
●nelieli kalendāri;
●aksesuāri (krelles, brošas);
●galda piederumi (dakšas, karotes); 
●galda spēles (domino, cirks, un tml.);
●spoguļīši;
●ķemmes;
●saldumi (konfektes, cepumi, šokolāde, kā arī, saldumi, kas ir piemēroti omītēm ar cukura diabētu);
Varat arī personīgi parakstīt Jūsu sagatavotu atklātni. Omītei būs ļoti patīkami.

Kur iesniegt dāvanu?

Dāvanas priekš omītem var atstāt no 17.02.2017 līdz 08.03.2017 , precizējot, ka tas ir priekš akcijas "Laimes eņģeļi", zemāk norādītas adreses :

Veikalos „POSTCARD.LV” Postcard.lv

T/ C Origo, C tunelis ( Rīga, Stacijas laukums 2). Darba laiki : pirmdiena-piektdiena - no 10.00 līdz 21.00 , sestdiena - svētdiena - no 10.00 līdz 21.00.
T/C MOLS ( Rīga, Krasta iela 46). Darba laiki : pirmdiena- svētdiena - no 10.00 līdz 22.00.
.T/C MAXIMA XXX ( Rīga, Deglava iela 67). Darba laiki : pirmdiena- piektdiena- no 10.00 līdz 21.00, sestdiena-svētdiena- no 10.00 līdz 21.00.
T/C DAMME ( Rīga, Kurzemes prospekts 1). Darba laiki : pirmdiena-piektdiena- no 10.00 līdz 22.00, sestdiena-svētdiena- no 10.00 līdz 21.00).

Kafejnīca “BUBERTS” ( Rīga, Dzirnavu iela 15). Darba laiki : pirmdiena- sestdiena no 10.00 līdz 23.00 . Buberts
Kafejnīca “Mamkafe” ( Rīga, Lienes iela 9). Darba laiki : pirmdiena - sestdiena no 10.00 līdz 19.00, svētdiena no 11 līdz 19.00 Mamkafe
 “SUPEROMA CAFE” ( Rīga, Marijas ielā 2, pretī T/C Origo). Darba laiki : pirmdiena- svētdiena no 07.00-23.00. Superomacafe

Liels paldies ikvienam jau iepriekš, un atceraties: Nav svarīgi kas esam mēs no ārpuses, bet svarīgi ir tas , kas esam mēs no iekšpuses. Un neaizmirstiet paņemt saldo paldies- par to , ka Jūs kļūvat par Laimes eņģeļi
Visas savāktas dāvanas tiks uzdāvinātas omītem 11.03.2017 koncerta laikā.
Koncertā laikā būs izklaides programma "KĀJĀM GAISĀ", kur koncerta skatītājus apciemos pats Pavasaris, līdzi atnesot jautras dziesmas, krāsainas spēles, un giganta ziepju burbuļus! Un būs daudz kas cits...

Visos jautājumos lūdzu kontaktēties:
linda.mocebekere@inbox.lv
+371 27088123 
Facebook: Linda Mocebekere

Avots: nra.lv
Pavasara mēnešos Latvijā laiks lielākoties būs siltāks par klimatisko normu, prognoze "The Weather Company" un par to vēsta "laika vecis" Toms Bricis.

No marta līdz maijam laiks Eiropas austrumu daļā, tostarp Latvijā, būs siltāks par klimatisko normu. Vidējā trīs mēnešu temperatūra būs aptuveni par grādu augstāka nekā parasti, turklāt katrs no mēnešiem būs siltāks par normu.

Ziemas noslēgumā Eiropas ziemeļos un austrumos lielākoties valdījuši anticikloni, tādēļ laiks bijis sauss, bet Eiropas dienvidaustrumu daļā anticikloni atnesa ilgstošus ziemeļaustrumu vējus, kas tur nesa neparasti ilgu un bargu aukstuma vilni.

Pavasarī Eiropā atgriezīsies ierastā Atlantijas ciklonu plūsma, kas Skandināvijā un Baltijā nesīs mitrāku un siltāku laiku.
Iepriekš "The Weather Company"  prognozēja, ka vidējā ziemas mēnešu temperatūra Latvijā būs nedaudz augstāka par normu, kas arī īstenojās, taču Eiropas dienvidaustrumu daļā piedzīvoto bargo un ilgstošo salu janvārī prognozēja tikai daļēji.
Latvijā sāk atgriezties pirmie gājputni, vēsta portāls latvijasputni.lv.

Jau pagājušajā nedēļā, 18. februārī, pie Liepājas ezera dzirdēts pirmais lauku cīrulis, savukārt šodien Nīcas novadā manītas pirmās divas dzērves. Tāpat Nīcas novadā pēdējās dienās novērotas tundras, sējas un meža zosis, bet Skrundas novadā - desmit ziemeļu gulbji.
Šodien Alojas novadā redzēta arī pirmā sloka.

Jau vēstīts, ka šogad pavasara putnu migrāciju putnkopji gaida ar bažām, jo daudzviet Eiropā notikušu putnu gripas uzliesmojumi, kuru dēļ nācies izkaut miljoniem mājputnu. Pārtikas un veterinārais dienests prognozē, ka līdz ar gājputniem slimība var sasniegt arī Latviju.
Šodien tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, tās  mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas skaistumam. 

Un mūsu dzimtajai valodai – latviešu valodai – ir ar ko lepoties, jo tajā runā  apmēram 1,3 miljoni cilvēku. Turklāt latviešu valodu par otro valodu izmanto vismaz pusmiljons citu tautību Latvijas iedzīvotāju.
 
Latviešu valoda ir vairākus tūkstošus gadus veca.
 
Pirmā latviešu valodā iespiestā grāmata „Katoļu katķisms” (Catechismus Catholicorum) tika izdota Viļņā pirms gandrīz 450 gadiem. 
 
Dzimtā valoda ir tā, kurā valodā cilvēks domā – tā apgalvo valodu speciālisti.

Bet ja runājam par valodām kā tādām, tad pats garākais alfabēts pasaulē – Kambodžā, tajā ir 74 burti.

Burts "O" ir pats senākais starp visiem burtiem.

Neviena valoda nevar izdzīvot bez patskaņa "a", tas ir visizplatītākais burts.

Eskimosu valodā ir izdomāti vismaz 20 sinonīmi vārdam "sniegs".

Ķīniešu rakstībā ir vairāk nekā 40 000 simbolu,

Lai valoda tiktu saglabāta, tai nepieciešami vismaz 100 tūkstoši cilvēku, kas šajā valodā runā. Pašlaik ir ap 400 valodu, kurām draud izmiršana.

Somu valodu var uzskatīt par pašu vieglāko valodu, jo visi burti rakstās tieši tāpat, kā tiek izrunāti.

Botsvānā pastāv valoda, kura sastāv tikai no piecām klikšķošām skaņām.
Iekļūt mūsu datorā un to kontrolēt, lasīt  vēstules un sarakstes, pieslēgties kamerai un mikrofonam, lai redzētu un dzirdētu, kas notiek apkārt, ir pavisam vienkārši.
Par to eksperimentos pārliecinājās LTV raidījums “Aizliegtais paņēmiens”, kurā speciālisti arī sniedza padomus, kā labāk pasargāt sevi no hakeru uzbrukumiem. 

Piemēram, speciālisti aicina Instalēt programmu atjauninājumus un darīt to regulāri.

Izmantot garas paroles -  tās būs grūtāk atšifrēt, bet tādas, ko var atcerēties, nevis jāpieraksta. 

Datorā izmantot vairākus paša radītus lietotāju kontus ar dažāda līmeņa pieejām. Piemēram, no viena konta lietot sociālos tīklus, no cita – tikai internetbanku, vēl no cita – piemēram, instalēt kādas programmas. Ja hakera ļaunā programma piekļūs vienam lietotājam, tad uzreiz nepiekļūs visa datora informācijai.

Mobilajiem telefoniem tas ir mazāk iespējams, bet datoriem aizklāt vai aizlīmēt videokameras lodziņu, ja to nelieto.

Ne datoros, ne telefonos neinstalēt aizdomīgas un apšaubāmas programmas. Nevērt vaļā aizdomīgus sūtījumus, vai nu e-pastā vai arī sociālajos tīklos.

Pārliecināties par vēstules sūtītāja patieso eksistenci, pat ja tas šķiet draugs vai kas pazīstams. Nereti hakeri cenšas radīt dubultniekus un tādā veidā izmakšķerēt kādu sensitīvu informāciju.  

Nepieslēgties pie aizdomīgiem un neskaidras izcelsmes bezmaksas wi-fi tīkliem. Arī caur tiem var pārraudzīt datora vai telefonu lietotāja darbības.     

Ja patiešām aizdomas ir nopietnas, parādīt to datora meistaram, lai viņš pārliecinās, vai datorā nedzīvo kādas jocīgas programmas, kas radušās pēkšņi un ir liekas.
Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Ceļa pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās. 

Ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas.
Patlaban masas ierobežojumi ir ieviesti uz atsevišķiem autoceļiem Dobeles, Valmieras, Smiltenes un Saldus apkārtnē. 

Saraksts ar visiem ceļiem, kur ir ieviesti masas ierobežojumi, ir atrodams LVC mājaslapā.

LVC aicina autopārvadātājus rēķināties ar šiem pagaidu ierobežojumiem un ievērot tos.  Šo satiksmes ierobežojumu ievērošanu pastiprināti kontrolē LVC nodaļas sadarbībā ar Valsts policiju.
Dziesmu autoru un izpildītāju konkursā "Supernova 2017" varētu uzvarēt grupa "Triana Park" ar dziesmu "Line", tā prognozē bukmeikeri, kas iespēju grupai doties uz Eirovīziju novērtējuši ar  52% iespējamību. 
28% uzvaras varbūtību  bukmeikeri prognozē mūziķim "The Ludvig" ar dziesmu "I'm In Love With You". 

Mazākas izredzes uzvarai konkursā  bukmeikeri prognozē ir grupai "My Radiant You" (12%) un Santai Daņeļevičai (8%). 

Jau ziņots, ka dziesmu konkursa "Supernova 2017" finālā par tiesībām pārstāvēt Latviju "Eirovīzijā" cīnīsies grupas "Triana Park" un "My Radiant You", kā arī izpildītāji "The Ludwig" un Santa Daņiļēviča un jau šo svētdien tiks noskaidrots tas mākslinieks, kurš Latviju pārstāvēs Eirovīzijā.
"Rīgas apriņķa avīze", pamatojoties uz izdevuma "Postimees" rakstīto, ziņo, ka sociālais tīkls "Facebook" par mums zina ļoti daudz.
Datu analīzes speciāliste Vikija Boikinsa noskaidrojusi informāciju un publicējusi to, norādot, kas šī sociālā tīkla lietotājiem būtu jāzina par savu publicēto informāciju.


1. KATRA JŪSU RĪCĪBA
Visi dati, kurus jūs ievadāt „Facebook”, saglabājas tur uz visiem laikiem. Publicētie ieraksti, apmeklētie pasākumiem, visi jūsu laiki un ieteikumi draugiem (share), ziņas, video – tas viss glabājas „Facebook” serveros. „Facebook” atceras arī to, no kādām ierīcēm jūs esat apmeklējuši savu profilu, kad un ko esat pievienojuši vai izņēmuši no sava draugu saraksta, kā arī citas tehniskas detaļas. 

2. DZĒSTIE IERAKSTI
Pat tad, ja jūs izdzēšat kādu komentāru vai ierakstu, tas uz visiem laikiem paliks „Facebook” serveros. 

3. NEUZRAKSTĪTIE IERAKSTI
Pats dīvainākais – „Facebook” atceras pat to, ko jūs esat ierakstījuši jauna ieraksta laukā un neesat publicējuši. Teksts, kurš izdzēsts, arī paliek serveros. 

4. NETIEŠA INFORMĀCIJA PAR JUMS
„Facebook” analizē jūsu darbības, kā arī draugu darbības, lai sastādītu tādu kā lietotāja alternatīvo profilu, tādējādi sociālais tīkls ievāc datus par to, kādas valodas pārvaldāt, par kādām precēm interesējaties, kur jūs atrodaties un tamlīdzīgi. 

5. INTERNETA VIETŅU APMEKLĒŠANA
„Facebook” seko līdzi tam, kuras mājaslapas jūs apmeklējat, spiežot uz saitēm, kas atrodamas ziņu lentē vai reklāmās. Pat ja jūs iziesiet no „Facebook” profila un turpināsiet sērfot internetā, „Facebook” centīsies izsekot jūsu rīcībai ar sīkdatņu (cookies) palīdzību.

6. PANORĀMAS VIDEO
Sociālais tīkls atceras, uz kuru pusi jūs skatāties 360 grādu (panorāmas) video, un nodod šo informāciju video autoriem. 

7. JŪSU SEJA
Ja kāds jūs atzīmē fotogrāfijās, „Facebook” to ieraksta savā datubāzē, lai ar lielāku precizitāti noteiktu jūsu seju jaunos foto.

Kā raksta "Rīgas apriņķa avīze", tad rodas jautājums - ja šī informācija mums nepatīk, ko darīt? Datu analītiķe Vikija Boikinsa sastādījusi noteikumus, kurus vajadzētu ievērot katram, kurš vēlas ierobežot „Facebook” iespējas piekļūt jūsu datiem: 
• nepublicējiet pārāk daudz personiskas informācijas; 
• nepublicējiet savu bērnu fotogrāfijas, it īpaši tādā vecumā, kad nevarat viņiem paprasīt atļauju;
• izejiet no sava profila laikā, kad jums nav vajadzības lietot „Facebook”. Sociālā tīkla lietošanai tiek ieteikts lietot atsevišķu interneta pārlūku;
• izmantojiet reklāmu bloķētājus;
• nelietojiet „Facebook” (it īpaši ziņapmaiņas aplikāciju), lai organizētu politiskus pasākumus.
Svētdien, 19. februārī, noskaidroti četri konkursa “Supernova 2017” finālisti, kuri 26. februārī, cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā “Eirovīzija”.

Konkursa finālā iekļuva "My Radiant You", "The Ludvig", "Triana Park",  un Santa Daņeļeviča.

Par absolūtu šova "Supernova" pusfināla uzvarētāju, saņemot vislielāko atbalstu no skatītājiem un žūrijas, kļuva "Triana Park" ar "Line".
Tāpat atbalstu, kas ļāva iekļūt finālā, saņēma "My Radiant You" ar dziesmu "All I know" .
"The Ludwig" ar dziesmu "I'm In Love With You" un Santa Daņeļeviča ar dziesmu "Your Breath"

Jāatgādina, ka pusfinālā uzstājās Lauris Valters ar “Magic Years”, Linda Leen ar “Who is in Charge”, grupu “Franco Franco” ar “Up”, Miks Dukurs ar “Spiritual Priest”, Santa Daņeļeviča ar “Your Breath”, "The Ludvig" ar “I’m In Love With You” „Triana Park” ar “Line” un „My Radiant You” ar “All I Know”.

Žūriju arī pusfinālā jau tradicionāli pārstāvēja Kaspars Roga, Guntars Račs un DJ Rudd. Kā ceturtais šoreiz bija Petri Manonens no ierakstu kompānijas „Universal Music Group”

 Starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija", kas šogad norisināsies Kijevā, Latvijas pārstāvis uzstāsies pirmajā pusfinālā 9.maijā.
Sadzīves tehnikas ražotājs "Bosch" sācis drošības kampaņu zīmolu "Bosch" un "Siemens" gāzes plīšu īpašniekiem, brīdinot par iespējamu gāzes noplūdi šo zīmolu gāzes plītīs.

Kampaņā uzmanība tiek vērsta uz tiem patērētājiem, kuru īpašumā ir no 2006. līdz 2011.gadam ražotas atsevišķas gāzes plītis un 2004. un 2005.gadā ražotās "Bosch" galda gāzes plītis.
Gāzes plīšu īpašnieki aicināti pārbaudīt ierīces īpaši šai kampaņai veltītajā tīmekļa vietnē "www.gascookingsafety.com" vai zvanīt klientu apkalpošanas dienestam uz numuru 67425232.

Ražotāja pārstāve skaidro, ka "Bosch" ir pārbaudījis iepriekš minētajos gados izgatavotās ierīces un konstatējis potenciālu savienojuma piederuma defektu, kas var izraisīt gāzes noplūdi, un ļoti retos gadījumos var rasties sprādziena risks.
Lai cik niecīga būtu briesmu varbūtība, ražotāji aicina pārbaudīt ierīces. Ja ierīce iekļaujas norādītajā riska grupā, skartās ierīces bīstamā detaļa tiks par brīvu nomainīta īpašnieka mājās, cik drīz vien iespējams.

Ja tiek konstatēts ierīces defekts, ir nekavējoties jāsazinās ar ražotāju pa norādītajiem komunikācijas kanāliem un jāvienojas par pilnvarota servisa meistara vizīti. Lai izvairītos no iespējamajām briesmām, skarto ierīču īpašniekiem ir nekavējoties jāatvieno gāzes padeve, un to nedrīkst lietot, līdz savienojuma piederums ir nomainīts.

Ražotājs informē, ka kopumā kampaņa attiecas uz 170 000 ierīcēm. Vairums no tām ir pārdots Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā. Latvijā ir pārdoti aptuveni 2500 "Bosch" un "Siemens" atsevišķo gāzes plīšu. 
Pašvaldībām paredzēts nodrošināt netieši identificējamus un savstarpēji sasaistītus statistikas datus no vairākām valsts informācijas sistēmām, lai tās varētu sekmīgāk plānot savus pakalpojumus, to paredz Ministru kabineta komitejā skatītie grozījumi likumā "Par pašvaldībām".

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), lai pašvaldības nodrošinātu iedzīvotājiem efektīvākus un kvalitatīvākus pašvaldību sniegtos pakalpojumus, piemēram, apzinātu nepieciešamo bērnudārzu skaitu un iespējams ērtāko to izvietojumu pašvaldības teritorijā, uzzinātu aktīvi nodarbināto pašvaldības iedzīvotāju darba vietu izvietojumu, lai efektīvi plānotu sabiedriskā transporta maršrutus un kursēšanu, tām nepieciešams saņemt datus no vairākām valsts informācijas sistēmām, turklāt tos nepieciešams savstarpēji sasaistīt un apstrādāt dažādos griezumos.

Pašvaldībām nav nepieciešams tieši identificēt konkrētas personas, taču nepieciešami savstarpēji sasaistīti dati, ko nespēj nodrošināt anonimizēti dati, norāda ministrijā. Līdz ar to paredzēts izveidot jaunu funkciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA), kas nodrošinātu minēto datu pseidonimizēšanu.
Proti, dati no vairākām informācijas sistēmām tiks savstarpēji sasaistīti, un tiks nodrošināts, ka personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu personu bez papildu informācijas izmantošanas.
Tādejādi pašvaldībām būs pieejami netieši identificējami dati.

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, martā un aprīlī notiks Latvijas koru skates,  informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Bika.
Koru skates mērķis ir veicināt, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgāko izpausmi - koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu "a cappella".

Pēc Bikas paustā, skates ir būtisks sagatavošanās posms valsts nozīmes koru nozares 2017.gada pasākumiem - Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta Modelēšanas koncertiem, kā arī Latvijas Senioru koru svētkiem Siguldā 18.jūnijā. Tradicionāli skatēs tiek apzināts arī Dziesmu un XVI Deju svētku koru dalībnieku kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs.

Pirmās koru skates norisināsies 25.martā Pierīgas, Cēsu un Limbažu koru apriņķī, bet noslēgsies 30.aprīlī Rīgā.
Šajā laika periodā skates noritēs nedēļas nogalēs, aptverot visus 24 koru apriņķus.
Latvijas koru skates rīko LNKC sadarbībā ar novadu un pilsētu pašvaldībām, un koru apriņķu virsdiriģentiem.

Koriem skatēs būs jādzied trīs dziesmas - divus izlozes un vienu brīvas izvēles skaņdarbu.
Skates vērtēs žūrija trīs kora mūzikas ekspertu sastāvā.

Žūrijā būs tādi diriģenti kā Mārtiņš Klišāns, Romāns Vanags, Kaspars Ādamsons, Gints Ceplenieks, Ivars Cinkuss, Jānis Baltiņš un Aira Birziņa, kā arī tādi komponisti kā Uģis Prauliņš un Rihards Dubra.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerta Modelēšanas koncerti notiks 27.maijā Talsos, 10.jūnijā Jēkabpilī, 1.jūlijā Dikļos un 21.jūlijā Rīgā. Koncertos Latvijas kori izdziedās nākamo Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta programmu. Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Klišāns, savukārt režisors - Uģis Brikmanis.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam.
Facebook Draugiem Twitter Instagram